Project Description

MEDIAWIJSHEID

Hoe ga je om met de computer, de tablet of een smartphone? Wat is de rol van privacy en is die goed te bewaken? Sociale media, wat kun je er eigenlijk mee? De huidige samenleving is steeds digitaler ingericht: bijna alles kun je online regelen en vinden. En soms kunnen zaken zelfs alleen maar online in orde gemaakt worden. Dienstverlening van de overheid bijvoorbeeld, zoals een Ooievaarspas aanvragen of een DigiD. De voortdurende ontwikkelingen maken kennis van de digitale wereld bijna onmisbaar: het is nodig om volledig deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Bij Bibliotheek Den Haag kon iedereen afgelopen jaar terecht voor cursussen en workshops op het gebied van (digitale) media, maar medewerkers hielpen hen ook individueel tijdens mediaspreekuren.