Project Description

Politiek in de Schilderswijk

Minister-president in bibliotheek Schilderswijk
Minister-president Mark Rutte kwam in november naar bibliotheek Schilderswijk om in gesprek te gaan met bewoners uit de Haagse Schilderswijk. Hij was te gast in het Politiek Wijkcafé van ProDemos. De bewoners van de Schilderswijk kregen een unieke kans om met de premier hun persoonlijke ervaringen te delen over de thema’s in hun dagelijks leven, te praten over de kansen voor jongeren en meer te horen over inspirerend leiderschap. In een volle zaal en onder grote belangstelling van diverse media stelden zij aan de hand van verschillende thema’s hun vragen. De samenwerking tussen de bibliotheek en ProDemos zorgde voor een succesvolle avond.

De NOS maakte een reportage en op Den Haag FM werd er ook aandacht aan besteed.

Het Grote Lijsttrekkersdebat
De lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen van Den Haag gingen op 7 maart o.l.v. Ferry Mingelen met elkaar én met de Schilderswijk in gesprek over thema’s die voor iedereen belangrijk zijn, zoals wonen, werken, kansengelijkheid, welzijn en veiligheid. Stellingen en vragen uit het publiek vormden de basis voor een debat voor een overvolle zaal. Onder meer de lange wachtlijsten door een tekort aan huurwoningen en discriminatie bij solliciteren kwamen aan de orde. Centraal stond daarbij de vraag wat de lokale politiek doet met ervaringen van wijkbewoners nu en in de toekomst.

Bibliotheek Schilderswijk organiseerde het debat in samenwerking met Bewonersorganisatie De Paraplu, Bewonerscollectief Schilderswijk, het Multicultureel Jongeren Geluid (MJG) en stichting Jeugdwerk Samson. Resto van Harte verzorgde de koffie en thee.